Close

Czy gry wideo mogą służyć jako edukacja?

„Korzystanie z gier wideo spowodowało dużo informacji o zagrożeniach związanych z ich nadużywaniem. Coraz więcej głosów mówi jednak, że poza tą negatywną częścią, gry wideo mogą i powinny być wykorzystywane do celów edukacyjnych. W tym tekście zagłębimy się w tę kwestię i główne argumenty, które ją popierają.

Specjaliści zadają sobie pytanie: czy gry wideo mogą być wykorzystywane w edukacji? Jeśli mówimy o rozrywce, którą uwielbia duża liczba dzieci, to dlaczego nie wykorzystać jej jako sposobu na dostarczenie im treści edukacyjnych, które w przeciwnym razie byłyby nieatrakcyjne?

Na przykład media cyfrowe były stopniowo wprowadzane do sal lekcyjnych, takie jak płyty audio, filmy, czy to stworzone specjalnie do celów informacyjnych, czy też inne, które również służyły edukacji ze względu na temat, którym się zajmowały, i wreszcie korzystanie z komputerów, tablic elektronicznych i innych urządzeń. Logiczne jest myślenie, że gry wideo mogą być również bardzo przydatne, jeśli wiesz, jak z nich korzystać.

Niektórzy eksperci nie mają wątpliwości co do tego pozytywnego efektu. Kluczem jest wiedza, na jakim etapie procesu nauczania należy stosować gry wideo jako metodę wspomagającą tradycyjną lekcję, a tym samym utrwalającą wiedzę.”

scroll to top